Formikasyon ve Fibromiyalji: Cildinizdeki Hatalar

Fibromiyalji hakkında en sinir bozucu şey nedir? Bu sürekli acı mı? Ya da en temel görevleri bile yapmak imkansız hale getiren yorgunluk? Belki de her sabah anahtarlarını bıraktığın yeri unuttuğun bir fibro-sis. Fibromiyalji, “hastalığın en kötü unsuru” unvanı için yarışan bu küçük vurma semptomlarının sonsuz bir arzına sahiptir. Ancak hangisinin karar verdiğine bakılmaksızın, o formifikasyonun bu başlık için güçlü…

Formulazione e fibromialgia: insetti sotto la pelle

Qual è la cosa più fastidiosa della fibromialgia? È il dolore costante? O la fatica che rende impossibile fare anche i compiti più elementari? Forse è la fibro-nebbia che ti lascia dimenticare dove hai lasciato le chiavi ogni mattina. La fibromialgia ha una scorta apparentemente infinita di quei piccoli sintomi knock-on che competono tutti per il titolo di “peggiore…

Formulação e fibromialgia: insetos sob sua pele

Qual é a coisa mais chata da fibromialgia? É a dor constante? Ou o cansaço que torna impossível fazer até mesmo as tarefas mais básicas? Talvez seja a névoa fibrosa que te deixa esquecendo onde você deixou suas chaves todas as manhãs. A fibromialgia tem um suprimento aparentemente infinito desses pequenos sintomas que competem pelo título de “pior elemento…

Bildung und Fibromyalgie: Bugs unter der Haut

Was ist das Ärgerlichste an Fibromyalgie? Ist es der ständige Schmerz? Oder die Müdigkeit, die es unmöglich macht, selbst die grundlegendsten Aufgaben zu erledigen? Vielleicht ist es der Fasernebel, der Sie vergessen lässt, wo Sie Ihre Schlüssel jeden Morgen hinterlassen haben. Fibromyalgie hat scheinbar endlose Mengen an diesen kleinen Anzeichen, die alle um den Titel des “schlimmsten Elements der…

Formication et fibromyalgie: des insectes sous la peau

Quelle est la chose la plus agaçante à propos de la fibromyalgie? Est-ce la douleur constante? Ou la fatigue qui rend impossible même les tâches les plus élémentaires? Peut-être que c’est le brouillard fibro qui vous laisse oublier où vous avez laissé vos clés tous les matins. La fibromyalgie contient apparemment une quantité infinie de ces petits symptômes qui…

Formicación y fibromialgia: insectos debajo de tu piel

¿Qué es lo más molesto de la fibromialgia? ¿Es el dolor constante? ¿O la fatiga que hace imposible realizar incluso las tareas más básicas? Tal vez sea la fibro-niebla que te deja olvidando dónde dejaste tus llaves cada mañana. La fibromialgia tiene un suministro aparentemente interminable de esos pequeños síntomas que compiten por el título de “peor elemento de…

Formication and Fibromyalgia: Bugs Under Your Skin

What’s the most annoying thing about fibromyalgia? Is it the constant pain? Or the fatigue that makes it impossible to do even the most basic tasks? Maybe it’s the fibro-fog that leaves you forgetting where you left your keys every morning. Fibromyalgia has a seemingly endless supply of those little knock-on symptoms that all compete…

Fibromiyalji Bozukluğunun Neye benzediğini hayal etmenin 16 yolu

1.  “En kötü hastalık, yorgunluk ve acıyı düşünün ve kafanız derin bir siste olup hastaneye gitmeyi düşündünüz. Şimdi her gün böyle hissedin ve hastaneye gidip gitmediğinizi bilerek büyük olasılıkla yanlış bir şey bulamayacağınızı ve evinize göndereceğinizi ve aile doktorunuzu göreceğinizi söyleyeceğinizi düşünün. Bu Fibromiyalji Bozukluğu. 2.  “Günlerce uyanmadığını sanki, günlerce uyuyamıyormuş gibi, yorgun hissetme. Yatakta yattığınız zaman, kalkmak ve banyoya…

16 modi per immaginare quale sia il disturbo della fibromialgia

1.  “Immagina la peggiore malattia, stanchezza e dolore e la tua testa è in una nebbia profonda dove ti ha fatto pensare di andare all’ospedale. Ora immagina di sentirti così ogni giorno e, sapendo che se vai all’ospedale, probabilmente non troveranno nulla di sbagliato e ti manderanno a casa e ti diranno di andare dal tuo medico…

16 maneiras de imaginar o que distúrbio da fibromialgia é como

1.  “Imagine a pior doença, fadiga e dor e sua cabeça está em um nevoeiro profundo, onde você pensou em ir para o hospital. Agora imagine-se sentindo assim todos os dias e sabendo que, se você for ao hospital, eles provavelmente não encontrarão nada errado e mandarão você para casa e lhe dirão para ver seu médico…